SMK PANGUDI LUHUR LEONARDO
SMK PL Leonardo - Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.30 Klaten - Jawa Tengah 57432  Telp.(0272) 321949 Fax.(0272) 327347
Selasa, 26 Mei 2020  - 1 User Online  
BERANDABUKU TAMUHUBUNGI KAMI 


16.08.2007 08:30:07 962x dibaca.
ARTIKEL
REREPEN DADANGGULA

REREPEN DANDANGGULA

MAHARGYA TANGGAP WARSA

SMK LEONARDO KLATEN

INGKANG KAPING  30


Telung puluh tahun kang kawuri

Pitu-pitu  surya siji lima

Wulan Agustus sasine

Deking wiyata luhur

Leonardo peparap nami

Pinangka sung sarana

Pra putra sinau

Kinarya ngabdi mring bangsa

Dwija karya angudi dimen lestari

Tinuntun budi tamaLeonardo SMK pinilih

Anggen amba lumadi makarya

Ngayahi kuwajibane

Minanangka karya juru

Nggula wenthah siswa lan siswi

Saturut ing pranatan

Ngudi kanti jujur

Pinandhegan Bruder samya

Trus makarya linambaran ing pangabdi

Amrih bisa sembada.

 


Tumapaking pahargyan puniki

Mangga kita suka pari suka

Datan lali panembahe

Sarana Misa Kudus

Atur syukur konjuk ing Gusti

Minangka panglipurnya

Angglar wayang wahyu

Apuranta lepat amba

Yenta ndika kirang rena ing panggalih

Hayu hayu pinanggya.

 

Klaten, 15 Agustus 2007

Raden MAs RanggaYONO

KOMENTAR
Belum ada komentar, silakan mengisi komentar melalui form berikut :


Nama
Email
Homepage
Komentar
Kode Verifikasi kode
 ^:^ : IP 18.208.132.33 : 2 ms   
SMK PANGUDI LUHUR LEONARDO
 © 2020  http://smkplleonardo.pangudiluhur.org/